phone +38 (044) 221 18 71 phone+38 (050) 311 57 91 mail_outlineoffice@geounit.com.ua

Компанія «ГЕОЮНІТ» прийняла участь у роботі НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Компанія  «ГЕОЮНІТ» прийняла участь у роботі

НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

У період 01-03 грудня 2020 року НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ проводило акредитаційну експертизу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в рамках освітньо-наукової програми «Науки про Землю».  Ціллю акредитаційної експертизи було визначення доцільності підготовки фахівців у Інституті геології Київського національного університету за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти. Цей рівень також має назву доктор філософії (або Phd в англійському варіанті). Представники компанії «ГЕОЮНІТ» були залучені до роботи експертної групи з акредитаційної експертизи для з‘ясування ставлення виробничих геологічних та геофізичних компаній до введення у Інституті геології навчання за третім освітньо-науковим рівнем.

Залучення компанії «ГЕОЮНІТ» до роботи експертної групи обумовлено тим, що компанія традиційно має тісні зв‘язки з Інститутом геології Київського національного університету. Між Інститутом геології та компанією «ГЕОЮНІТ» підписано Договір про співпрацю. Як виробнича організація компанія «ГЕОЮНІТ» забезпечує проведення сейсморозвідувальних практик, поїздки студентів на міжнародні геологічні олімпіади, залучає студентів до виконання робіт на замовлення українських та іноземних нафтових та сервісних компаній, приймає участь у проведенні ярмарок вакансій та міжнародних наукових конференцій, що організовані Інститутом геології.

В своїй виробничій діяльності компанія «ГЕОЮНІТ» залучає найбільш сучасні технології та програмне забезпечення. Використовуючи цей досвід вона надає рекомендації Інституту геології щодо удосконалення навчальних програм та їх спрямованість на вирішення проблем геологічного та геофізичного виробництва. Компанія «ГЕОЮНІТ» займається також розробкою власних геофізичних технологій та програмного забезпечення.

Геофізичний сервіс - це високотехнологічні дослідження геологічного середовища, що поєднують науку та виробництво. Тому компанія  «ГЕОЮНІТ» зацікавлена у залученні до своєї науково-виробничої діяльності фахівців вищої кваліфікації, а саме докторів філософії. Тільки у такий спосіб можна успішно конкурувати з відомими іноземними геофізичними сервісними компаніями, а також гарантувати замовникам геофізичних робіт достовірні результати. Керівництво компанії «ГЕОЮНІТ» добре усвідомлює необхідність підготовки фахівців в Інституті геології за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти. Враховуючи це компанія рекомендувала експертній групі з проведення акредитаційної експертизи сприяти введенню в Інституті геології Київського національного університету підготовку фахівців за третім освітньо-науковим рівнем.