phone +38 (044) 221 18 71 phone+38 (050) 311 57 91 mail_outlineoffice@geounit.com.ua

Економічний аналіз та підготовка рекомендацій щодо перспективної площі

Компанія «Геоюніт» проводить збір даних, оцінювання ресурсного потенціалу і геологічного ризику відкриття родовища в  межах перспективних об'єктів, інвестиційне оцінювання перспективних площ і родовищ нафти та газу, підготовка інвестиційних  меморандумів для пошуку інвесторів і залучення інвестицій в їх освоєння, оцінку вартості запасів нафти і газу, підготовку консалтингових звітів за світовими стандартами.

Компанія «Геоюніт» має значний досвід у проведенні геолого-економічної оцінки (ГЕО) та техніко-економічної оцінки (ТЕО) запасів вуглеводнів, підрахунку і аудиту запасів за міжнародними стандартами

Підрахунок та геолого-економічне оцінювання запасів нафти та газу  виконуються як за традиційними технологіями (об’ємним методом чи за результатами розробки вуглеводневих покладів), так і з використанням сучасних комп’ютерних технологій моделювання родовищ та ймовірнісної оцінки їх запасів.

pic ec 1

Оцінка стану розробки родовища

pic ec 2

Підготовка консалтингових звітів за світовими стандартами.

pic ec 3

Аналіз ліцензійних блоків

Співпраця із зарубіжними компаніями та багаторічний досвід економічного оцінювання проектів видобутку нафти і газу в Україні, допомагають компанії надавати кваліфіковані послуги з підготовки нафтогазових об’єктів до міжнародного аудиту запасів. Це робиться для залучення інвестицій в розвідку та розробку родовищ нафти і газу, а також для їх передпродажної підготовки з метою отримання найкращої справедливої вартості запасів, що враховує ступінь їх вивченості та ризики освоєння.