phone +38 (044) 221 18 71 phone+38 (050) 311 57 91 mail_outlineoffice@geounit.com.ua

Збір та аналіз геологічної інформації

Фахівці компанії створили та постійно оновлюють базу геолого-геофізичних даних по зарубіжних країнах. Вона містить інформацію про геологічну будову ліцензійних блоків та територій, на яких планується проведення сейсморозвідувальних та інших геофізичних досліджень.

До геологічної інформації відносяться дані про тектоніку, стратиграфію, нафтогазонасиченість, обсяг проведених геологорозвідувальних робіт, стан пробурених свердловин, основні проблеми геологорозвідки в даному регіоні тощо.

pic an 1

Збір сейсморозвідувальної інформації

pic an 2

Збір даних ГДС

pic an 3

Аналіз даних нафтових та газових свердловин

Аналіз геолого-геофізичної інформації дозволяє визначити найбільш перспективні щодо наявності вуглеводнів ділянки.

Це підвищує ймовірність успіху під час пошуків та розвідки родовищ нафти і газу.

База даних компанії містить геолого-геофізичну інформацію по перспективним площам різних країн світу.