phone +38 (044) 221 18 71 phone+38 (050) 311 57 91 mail_outlineoffice@geounit.com.ua

Проектування та супервізія сейсморозвідувальних робіт 2D/3D

Проектування сейсморозвідувальних робіт 2D/3D:

 • Детальна рекогносцировка місцевості;
 • Аналіз вихідних геолого-геофізичних даних;
 • Розрахунок апертури міграції;
 • Вибір методики спостережень та параметрів сейсмічної зйомки;
 • Моделювання хвильового поля;
 • Створення тривимірної багатошарової моделі глибинного простору;
 • Проведення розрахунку необхідної кількості фахівців і робітників,  житлових і виробничих приміщень,  обладнання, механізмів, автомобільного та технологічного транспорту;
 • Складання бюджету проекту.

Фахівці компанії мають досвід проектування лінійних,  ортогональних, «планшетних»  та інших типів зйомок, як на суші, так і в транзитних зонах. 

proek 1

Проведення рекогносцировки сейсмічної зйомки на місцевості

proek 2

Вибір оптимальної методики для досягнення геологічного результату

proek 3

Попереднє планування та. моделювання параметрів сейсмічної зйомки

Аудит сейсморозвідувальної партії:

 • Оцінка готовності партії (аудит) до виконання польових робіт;
 • Оцінка відповідності фактичної оснащеності партії контрактним вимогам;
 • Оцінка технічної готовності геофізичного обладнання, житла, соціально-побутових приміщень, транспорту, засобів зв'язку;
 • Наявність кадрів (ІТП і робітників), які пройшли необхідну передсезонну підготовку, медкомісію, інструктажі з ОП, ТБ і ООС;
 • Наявність ЗІЗ, засобів безпеки на транспорті, в виробничих та житлових приміщеннях.

 Супервізія сейсморозвідувальних робіт:

 • Контроль проведення дослідних робіт і вибір параметрів реєстрації;
 • Контроль проведення топогеодезичних робіт;
 • Контроль дотримання методики польових робіт, передбаченої Проектом;
 • Контроль технічного стану  джерел збудження сейсмічних хвиль;
 • Контроль стану техніки безпеки і охорони праці;
 • Контроль якості отриманої сейсмічної інформації;
 • Щоденна, щотижнева і щомісячна звітність.

Технічне оснащення 

Програмне забезпечення:

MESA – стандарт галузі в області проектування зйомок. Основні функції програмного забезпечення MESA це проектування досліджень і аналіз покриття ділянки надр для зйомок 2D/3D/3C і ВСП,  геологічне моделювання, і аналіз висвітлення, хронологічне відстеження реалізації проекту і статистичних даних роботи сейсморозвідувальної партії.

PHOTOMOD GeoCalculator – геодезичний калькулятор. Програма  призначена для перерахунку координат точок з однієї системи координат в іншу.

Magellan VantagePoint – програма для роботи з навігаційними даними (карти, точки, маршрути, треки і геокеш). Дозволяє завантажити наявні карти і переглядати їх з різними рівнями збільшення і повертаючи їх так, як зручно, бачити в програмі не тільки карти, але і докладні супутникові фотографії. Надає можливість зберегти супутникову фотографію будь-якої ділянки місцевості у вигляді растрової карти. У програмі можна створювати точки, маршрути і геокеші, як вводячи цифрові координати, так і просто відзначаючи потрібне місце на будь-якій карті.

MapSource – програма призначена для скачування карт і їх завантаження на GPS-навігатори. Це повноцінний редактор, що дає можливість не тільки завантажувати, але і працювати з картами. Надає можливість прямо в оболонці програми прокладати маршрути, зберігати їх в пам'яті, створювати профілі налаштувань, розставляти шляхові точки.

Програма «SeiSee»  – пакет перегляду геофізичних даних. Надає можливість перегляду сейсмічних файлів (в форматах SEG-Y, CWP-SU, CGG CST) на екрані персонального комп'ютера, а також їх редагування.

 

Комп’ютерна техніка:

 • Багатопроцесорний сервер кластерного типу (CPU Xeon).
 • Багатопроцесорний сервер з обчисленнями на графічних ядрах (GPU).
 • Робочі станції з процесорами Intel Core i-7  з  2-4 моніторами кожна.