phone +38 (044) 221 18 71 phone+38 (050) 311 57 91 mail_outlineoffice@geounit.com.ua

Підготовка геологічних моделей резервуарів вуглеводнів та підготовка рекомендацій на буріння свердловин

Кінцевим етапом геофізичних, зокрема сейсморозвідувальних досліджень є побудова моделей резервуарів вуглеводнів та підготовка рекомендацій на буріння свердловин. Роботи по даному напрямку проводяться командою висококваліфікованих фахівців-геофізиків на сучасному продуктивному обладнанні з застосуванням новітнього програмного забезпечення.

Послідовність процедур інтерпретація сейсмічних та інших геолого-геофізичних матеріалів та побудови геологічної моделі площі

 • Створення робочого проекту в системі Petrel.
 • Створення сейсмічної бази даних, завантаження координат свердловин, стратиграфічних розбивок, даних ВСП, даних акустичного каротажу.
 • Завантаження геологічних даних та даних ГДС.
 • Оцифровка, обробка та переінтерпретація даних ГДС.
 • Формування файлів з розподілами швидкостей поширення сейсмічних хвиль.
 • Прив’язка сейсмічних горизонтів на основі стратиграфічних розбивок та синтетичних сейсмограм.
 • Структурна інтерпретація сейсмічних даних: побудова цільових сейсмічних горизонтів, трасування тектонічних порушень.
 • Трансформування часового кубу в глибинний.
 • Картографічні побудови.
 • Міжсвердловинна кореляція горизонтів.
 • Аналіз даних випробування свердловин.
 • Аналіз даних ГДС і петрофізики.
 • Створення сейсмогеологічної моделі.
 • Побудова 3D гріду у часовому та глибинному масштабі.
 • Одержання кубів сейсмічних атрибутів та їх комбінацій.
 • Розбивка продуктивних інтервалів на окремі верстви.
 • Створення цифрової фільтраційно-ємнісної моделі для основних продуктивних горизонтів родовища за даними інтерпретації 3Д сейсморозвідки та ГДС.
 • Побудова кубів пористості та літології, а також кубів сейсмічних атрибутів.
 • Побудова кореляційних зв’язків (крос-плотів) між фільтраційно-ємнісними властивостями, одержаними на основі даних ГДС, випробування, петрофізики, та сейсмічними атрибутами.
 • Калібрування сейсмічних атрибутів у відповідності до фільтраційно-ємнісних властивостей продуктивних інтервалів.
 • Побудова карт фільтраційно-ємнісних властивостей гірських порід в межах продуктивних та прогнозних інтервалів.
 • Побудова сейсмічних розрізів, розрізів сейсмічних атрибутів та кубів фільтраційно-ємнісних властивостей гірських порід.
 • Підготовка даних для підрахунку запасів в середовищі Petrel.

В процесі виконання робіт послідовність та склад процедур інтерпретації можуть зазнати змін, викликаних конкретною сейсмогеологічною ситуацією та вимогами Замовника.

pidg 1

Приклад зображення трас тектонічних порушень та їх пілари в межах товщ досліджень

pidg 2

Фрагмент 3D сітки з горизонтальним розміром клітинок та вертикальним нашаруванням

pidg 3

Низькочастотна модель площі дослідження

В результаті Замовнику будуть передані:

 • Структурно-тектонічна модель родовища в форматі Petrel.
 • Результати атрибутивного аналізу в форматі Petrel.
 • Об‘ємні розподіли фільтраційно-ємнісних властивостей гірських порід в форматі Petrel.
 • База даних промислово-геофізичних досліджень в форматі Petrel.
 • Структурні карти, карти сейсмічних атрибутів та фільтраційно-ємнісних властивостей в паперовому вигляді на вимогу Замовника.
 • Розрізи об‘ємних сейсмічних зображень, кубів сейсмічних атрибутів, об‘ємних розподілів фільтраційно-ємнісних властивостей гірських порід в паперовому вигляді на вимогу Замовника.
 • Паспорт на нафтогазоперспективні об’єкти підготовлені до буріння

Перелік матеріалів які входять до паспорту структури:

 • Акт передачі структури
 • Текст паспорту
 • Карта нафтогазоперспективності об’єкту
 • Паспорт якості підготовленого об’єкту
 • Висновок про якість підготовки до глибокого буріння площі
 • Експертна оцінка нафтогазоносності площі
 • Карта програм обробки сейсмічних матеріалів
 • Оглядова карта району робіт
 • Перерізи мігрованого часового кубу
 • Структурні карти по відбиваючим горизонтам
 • Сейсмогеологічні розрізи.
pidg 4

Вертикальний перетин кубу акустичного імпедансу через свердловини

pidg 5

Залежність пористості від акустичного імпедансу та глинистості (кольорова шкала) за свердловинними даними

pidg 6

Приклад зображення моделі глинистості,пористості та сейсмічного кубу даних

Технічне оснащення

Програмне забезпечення

PETREL (Schlumberger) - інтегрований комплекс Petrel дозволяє проводити інтерпретацію сейсмічних даних, корелювати свердловини, калібрувати акустичний каротаж і сейсмокаротаж, моделювати петрофізичні характеристики, виконувати підрахунок запасів

Комп’ютерна техніка:

 • Багатопроцесорний сервер кластерного типу (CPU Xeon).
 • Багатопроцесорний сервер з обчисленнями на графічних ядрах (GPU).
 • Робочі станції з процесорами Intel Core i-7  з  2-4 моніторами кожна.