phone +38 (044) 221 18 71 phone+38 (050) 311 57 91 mail_outlineoffice@geounit.com.ua

Обробка та інтерпретація даних ГДС

Обробка та інтерпретація даних геофізичних досліджень свердловин ґрунтується на використанні всіх наявних даних промислової геофізики: лабораторного дослідження керну, результатів випробування, акустичних, електричних, радіоактивних методів досліджень у свердловинах та ін.. Наявні технології та методики забезпечують по пластову або поточкову обробку «російського каротажу» і каротажу західних компаній

 Задачі які вирішуються:

 • Сканування та цифрування матеріалів старого фонду свердловин, зареєстрованих в аналоговому вигляді;
 • Формування бази даних геолого-геофізичної інформації;
 • Кореляція та стратиграфічне розчленування розрізу свердловин;
 • Літологічне розчленування розрізу та виділення порід-колекторів;
 • Аналіз матеріалів лабораторних досліджень керну, побудова петрофізичних зв’язків типу “керн-керн”,  “керн-ГДС”;
 • Встановлення та обґрунтування кількісних критеріїв для розподілу порід на колектори та не колектори і визначення характеру їх насичення;
 • Підготовка підрахункових параметрів, а саме: значень коефіцієнтів відкритої пористості, нафтогазонасиченості та ефективної потужності порід-колекторів для подальшого їх використання при підрахунку запасів вуглеводнів.
 • Обробка та інтерпретація складно побудованих об’єктів – карбонатних порід, кристалічного фундаменту та ін. з застосуванням типового комплексу та спеціальних методів ГДС;
 • Побудова лінійних геоакустичних моделей з метою комплексування даних промислової геофізики та сейсморозвідки (в таку модель входять значення коефіцієнта пористості, мінералогічного складу порід, швидкість розповсюдження повздовжньої хвилі , синтетична щільність, акустичний імпеданс т ін.);
 • Пошук інформативних параметрів для побудови моделей типу «ГДС-сейсморозвідка» для вирішення задач розповсюдження колекторів за даними сейсморозвідки та створення геолого-технологічних моделей підземних сховищ газу

Кореляція свердловин, стратиграфічне розчленування розрізу

Побудова петрофізичних зв’язків типу “керн-керн”

Підготовка підрахункових параметрів

Результати робіт

 • Цифрові дані ГДС (в LAS-формті)
 • Висновки за результатами оперативної обробки даних ГДС
 • Підрахункові параметри для складаня геолого-економічної оцінки запасів ВВ по родовищам
 • Параметричне забезпечення за даними ГДС (кореляційні схеми , лінійні геоакустичні моделі розрізів свердловин та ін.) для вирішення сейсморозвідувальних задач

 

Результати виконуваної комплексної інтерпретації даних промислової геофізики слугують підґрунтям для підвищення надійності та достовірності нафтогазорозвідувальних робіт, формування тривимірних геологічних моделей, обґрунтування закладання свердловин, складання планів розробки родовищ, підрахунку запасів нафти та газу, тощо.

Технічне оснащення

Програмне забезпечення:

ScanDigit – програмно-апаратний комплекс сканування та оцифровки діаграм геофізичних досліджень свердловин. Забезпечує автоматичне сканування діаграми і запис її зображення в файл, оцифровку зображення з візуальним контролем коректності виділення кривих.

АРМ «ГИС Подсчет» - комплекс програм призначений для збору, зберігання та оперативної обробки результатів геофізичних досліджень свердловин на всіх етапах геологорозвідувальних робіт (підготовка оперативних висновків та  підрахункових параметрів). Комплекс програм може використовуватись як при проведенні методичних досліджень, пов’язаних з вибором засобів, критеріїв та методик інтерпретації, так і при виробничій обробці ГДС по заздалегідь встановленим графам обробки.  

Interactive Petrophysics – програмний комплекс для петрофізичної інтерпретації. Це швидке, гнучке та надійне програмне забезпечення яке може використовуватися різними фахівцями – петрофізиками, геологами та розробниками резервуарів. Дозволяє максимально збільшити результативність використання геофізичних даних за рахунок високого рівня контролю та гнучкості, дружнього та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. ІР є модульним програмним пакетом, що дає можливість  фахівцям підібрати необхідну для них  конфігурацію.

Комп’ютерна техніка:

 • Багатопроцесорний сервер кластерного типу (CPU Xeon).
 • Багатопроцесорний сервер з обчисленнями на графічних ядрах (GPU).
 • Робочі станції з процесорами Intel Core i-7  з  2-4 моніторами кожна.