phone +38 (044) 221 18 71 phone+38 (050) 311 57 91 mail_outlineoffice@geounit.com.ua

Гравірозвідувальні та магніторозвідувальні роботи

Польові гравірозвідувальні та магніторозвідувальні роботи:

 • Вивчення геологічної будови та структурно-тектонічних особливостей площі досліджень
 • Вивчення морфології солянокупольних структур та інтрузивних масивів
 • Виявлення геологічних структур, перспективних на нафту і газ
 • Виділення аномальних ефектів від нафтогазових покладів
 • Моделювання покрівлі солі та фундаменту 
 • Виявлення перспективних геологічних структур на пошуки рудних та не рудних корисних копалин
gr 1

Установка апаратури на площі досліджень

Проведення польових гравірозвідувальних робіт на площі досліджень

Тестування гравіметричної апаратури

Послідовність процедур обробки та інтерпретації даних гравірозвідувальних робіт:

 • Побудова апріорної просторової геогустинної моделі глибинної будови площі досліджень, кількісно і якісно узгоджену із наявними сейсмічними, свердловинними, промисловими та петрофізичними даними на площі досліджень.
 • Визначення розподілу оптимальних параметрів просторової комплексної геогустинної моделі на основі розв’язування оберненої задачі кількісної комплексної інтерпретації гравіметричних, сейсмічних, свердловинних, промислових та інших доступних геолого-геофізичних даних
 • Трасування положення ослаблених зон, окремих тектонічних блоків та тектонічних порушень в утвореннях кристалічного фундаменту
 • Детальний комплексний аналіз особливостей поведінки геогустинних властивостей у регіонально нафтогазопродуктивних відкладах осадового чохла, утвореннях кристалічного фундаменту та картування планового та глибинного положення ділянок геологічного розрізу із покращеними колекторськими властивостями та пов’язаних з ними пасткових умов різного типу.
 • Побудува карти планового положення перспективних ділянок для всіх проаналізованих нафтогазоперспективних горизонтів, включаючи утворення фундаменту, та зведену карту прогнозу розвитку порід-колекторів

Геогустинний розріз (2D моделювання)

gr 2

Оглядова карта локальних аномалій магнітного поля

Побудова карт потенціальних полів

За результатами обробки та інтерпретації  гравірозвідувальник робіт Замовник отримує:

 • Карту гравітаційного поля в редукції Буге М 1:10 000 та 1:25 000.
 • Цифрову просторову структурну модель глибинної будови площі  досліджень у вигляді цифрових карт в форматі XYZ.
 • Цифрову просторову модель геогустинних властивостей площі  досліджень у форматі SEG-Y.
 • Цифрову просторову модель глибинної будови площі  досліджень у вигляді розрізів та зрізів у межах різних стратиграфічних рівнів.
 • Тектонічну схему блокової будови утворень фундаменту М 1:25 000.
 • Карти планового положення перспективних ділянок для всіх нафтогазоперспективних горизонтів площі досліджень, включаючи утворення фундаменту, у М 1:25 000.
 • Зведену карту прогнозу розвитку порід-колекторів площі  досліджень М 1:25 000.
 • Рейтингову оцінку виділених перспективних об’єктів, рекомендації щодо першочергових напрямків геологорозвідувальних робіт та обґрунтування положення пошукових свердловин.

Технічне оснащення 

Програмне забезпечення

Coscad 3D – комплекс спектрально-кореляційного аналізу потенціальних полів. Використовується  для обробки цифрової геоінфориації методами статистичного, спектрального та кореляційного аналізу, лінійної оптимальної фильтрації,  виявлення слабих аномалій,  класифікації і розпізнавання образів. Функціональне наповнення комплексу Coscad 3D  надає можливість на сучасному рівні провести повний спектрально-кореляційний  та статистичний аналіз геоданих, виконати розрахунок спектрів Фурьє, кореляційних функцій та градієнтних характеристик геополів.

Geosoft Oasis Montaj – програмне забезпечення для обробки даних та побудови карт

Технічне оснащення

 • Гравіметр СG-5 AvtoGrav виробництва «Scintrex Limted».
 • Пішохідний протонний магнітометр «Anomaly».
 • Топогеодезична прив'язка гравіметричних пунктів здійснюється системами Trimble R8.

Комп’ютерна техніка:

 • Багатопроцесорний сервер кластерного типу (CPU Xeon).
 • Багатопроцесорний сервер з обчисленнями на графічних ядрах (GPU).
 • Робочі станції з процесорами Intel Core i-7  з  2-4 моніторами кожна.