phone +38 (044) 221 18 71 phone+38 (050) 311 57 91 mail_outlineoffice@geounit.com.ua

Уточнення моделей резервуарів вуглеводнів

Для уточнення моделей резервуарів вуглеводнів застосовуються спеціальні процедури обробки сейсморозвідувальної та іншої гелого-геофізичної інформації. Уточненню підлягає як структурно-тектонічна, так і фільтраційно-ємнісна модель резервуару вуглеводнів.

Послідовність вирішення геологічних задач:

 • Збір та систематизація геолого-геофізичної інформації, результатів промислової розробки та ін.;
 • Аналіз геологорозвідувальних робіт на родовищі;
 • Аналіз фізико-літологічної характеристики колекторів продуктивних пластів і покришок за даними вивчення керну;
 • Аналіз складу та властивостей флюїду;
 • Аналіз гідрогеологічних умов та нафтогазоносності родовища;
 • Обґрунтування структурно-тектонічної моделі родовища;
 • Побудова ФЄм родовища
 • Підрахунок запасів вуглеводнів.

 

Основні методи вирішення геологічних задач:

 • Комплексна інтерпретація матеріалів промислової геофізики, які не входили в попередній підрахунок запасів вуглеводнів;
 • Уточнення сейсмічних структурних побудов;
 • Побудова кореляційних схем;
 • Побудова підрахункових планів, карт по підошві продуктивних горизонтів;
 • Побудова карт ефективних товщин і пористості продуктивних горизонтів;
 • Структурні карти покрівлі продуктивних горизонтів, карти ефективних товщин, пористості та нафтогазонасиченості побудовані з використанням програми ArcGIS для складання геолого-технологічних моделей продуктивних горизонтів і проведення гідродинамічного моделювання;
 • Техніко-економічне обґрунтування коефіцієнтів вилучення вуглеводнів;
 • Оцінка запасів вуглеводнів.
pic ut 1

Уточнення положення відбиваючої границі та відповідного продуктивного пласта

pic ut 2

Деталізація будови соляного штоку та підсольових відкладів

pic ut 3

Деталізація будови соляного штоку та підсольових відкладів.

За результатами проведених робіт замовнику передається уточнена геологічна модель та залишкові запаси вуглеводнів родовища на актуальну дату.

Технічне оснащення 

Програмне забезпечення:

PETREL (Schlumberger) – інтегрований комплекс Petrel дозволяє проводити інтерпретацію сейсмічних даних, корелювати свердловини, калібрувати акустичний каротаж і сейсмокаротаж, моделювати петрофізичні характеристики, виконувати підрахунок запасів

VoxelGeo (Paradigm Geophysical) – система об’ємної візуалізації та детальної інтерпретації даних 3D сейсморозвідки, включаючи контроль прозорості, автоматичне простеження горизонтів з використанням аналізу форми сигналу, автоматичне виділення геологічних тіл та розрахунок сейсмічних атрибутів даних.

Комп’ютерна техніка:

 • Багатопроцесорний сервер кластерного типу (CPU Xeon).
 • Багатопроцесорний сервер з обчисленнями на графічних ядрах (GPU).
 • Робочі станції з процесорами Intel Core i-7  з  2-4 моніторами кожна.