phone +38 (044) 221 18 71 phone+38 (050) 311 57 91 mail_outlineoffice@geounit.com.ua

Сейсморозвідувальні роботи під час проведення гідророзриву пластів (ГРП)

Геолого-технологічні задачі:

 • Визначення простягання і розмірів тріщини ГРП на основі локалізації джерел мікросейсмічних випромінювань в зоні ГРП;
 • Динамічна візуалізація мікросейсмічної активності в процесі утворення і розвитку тріщини гідророзриву;
 • Прив'язка мікросейсмічної активності до часової діаграми процесу виконання ГРП;
 • Оцінка можливості та рекомендації щодо застосування технології пасивного сейсмічного моніторингу за допомогою наземної сейсмічної системи спостережень для контролю геометрії гідроразривів та геолого-технічних умов родовища.

Обробка даних сейсморозвідувальних робіт під час проведення ГРП:

 • Роботи по визначенню сейсмічної швидкісної моделі, статистичних поправок і калібрувальної магнітуди за калібрувальними записами пострілів перфорації для ГРП (опціонально, в разі наявності відповідних сейсмограм);
 • Обробка записів мікросейсмічного моніторингу ГРП, отриманих за допомогою площинних сейсмічних груп;
 • Інтерпретація даних.

Інтерпретація даних сейсморозвідувальних робіт під час проведення ГРП:

 • Збір геолого-геофізичного матеріалу;
 • Завантаження інформації про геометрію розстановки пунктів прийому (ПП), топографічних даних устя свердловини, на якій виконується ГРП, її інклінометрії і інтервалу перфорації при ГРП;
 • Оцінка якості даних;
 • Калібрування по пострілах перфоратора при ГРП з визначенням швидкісної моделі, статичних поправок і калібрувальної магнітуди (опціонально);
 • Вибірковий аналіз даних для визначення порогового рівня виявлення по відношенню сигнал-завада;
 • Обробка даних моніторингу ГРП з локалізацією джерел мікросейсмічних подій в зоні ГРП;
 • Спільна інтерпретація значень тиску і концентрації проппанту при закачуванні та значень наведеної мікросейсмічності в зоні ГРП;
 • Оцінка напрямків розповсюдження і розмірів тріщин ГРП на основі візуалізації епіцентру подій і їх часової еволюції.
pic seis 1

Реєстрація даних під час проведення ГРП

pic seis 2

Аналіз сейсмічних даних під час проведення ГРП

pic seis 3

Моделювання сейсмічного хвильового поля

Результати робіт

 • Результати візуалізації мікросейсмічної активності, пов'язаної з утворенням тріщин ГРП;
 • Зображення в плані для епіцентрів подій з характеристикою достовірності (відношення сигнал / завада) і магнітуди (інтенсивності) подій для різних фаз проведення операції ГРП;
 • Визначення статистично вірогідного напрямку простягання розриву, фактичної довжини, висоти закріплених тріщин, напрямку поширення деформаційного процесу; симетрії ГРП;
 • Оцінка можливості застосування результатів сейсмічного моніторингу для уточнення напружено-деформованого стану порід і подальшої корекції проектування ГРП на сусідніх свердловинах;
 • Комп'ютерна графіка, що показує розвиток мікросейсмічного емісійного процесу при ГРП в часі (динамічна візуалізація).

Технічне оснащення 

Польові реєструючі системи:

 • Cтанція RSR на 14000 каналів
 • Станція ARAM на 3200 каналів
 • Станція SCORPION на 2000 каналів
 • Станція IMAGE на 2000 каналів

 

Програмне забезпечення:

FOCUS (Paradigm Geophysical) – система обробки сейсмічної інформації 2D/3D яка вміщує в себе широкий спектр модулів за допомогою яких користувач системи має змогу створювати різноманітні графи обробки інформації що в свою чергу дає змогу вирішити геологічні задачі любої складності. Перевагами системи є гнучкість та масштабованість що дозволяє вирішувати поставлені задачі з високою точністю та в прийнятні строки.

GEODEPTH (Paradigm Geophysics) – дана система призначена для побудови 2D/3D глибинно-швидкісних моделей середовища любої складності, включаючи від’ємні нахили границь, підкиди, насуви та інші складно побудовані структурні форми. В основі побудови моделі лежить вивчення та аналіз швидкостей підсумовування, ефективних швидкостей та інтервальних (пластових) швидкостей міграції як по вертикалі так і по латералі.

VoxelGeo (Paradigm Geophysical) - система об’ємної візуалізації та детальної інтерпретації даних 3D сейсморозвідки, включаючи контроль прозорості, автоматичне простеження горизонтів з використанням аналізу форми сигналу, автоматичне виділення геологічних тіл та розрахунок сейсмічних атрибутів даних.

 

Комп’ютерна техніка:

 • Багатопроцесорний сервер кластерного типу (CPU Xeon).
 • Багатопроцесорний сервер з обчисленнями на графічних ядрах (GPU).
 • Робочі станції з процесорами Intel Core i-7  з  2-4 моніторами кожна.